/

Objednání

Objednání
Pro informace o poradenských službách a možnostech objednání k vyšetření nebo konzultaci kontaktujte přednostně paní Jitku Svatuškovou, tel. 725 812 564, e-mail: info@spc-liberec.cz.

O službu žádá zákonný zástupce nebo zletilý žák/student osobně, telefonicky, písemně či elektronicky. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce dítěte, žáka či studenta, případně zletilého žáka/studenta.

Volte prosím pouze jeden způsob podání žádosti, nezdvojujte žádosti duplicitním podáním (např. e-mailem a zároveň telefonicky). Děkujeme za pochopení.

V době vyšetření nemůžou pracovníci SPC zvedat telefony, na zmeškané hovory se snaží v nejbližší možné době volat zpět.


Při objednání se vás zeptáme na:
- základní údaje (jméno zákonného zástupce, jméno dítěte, datum jeho narození),
- kontaktní údaje,
- škola, třída, kterou vše dítě navštěvuje,
- zda je dítě klientem našeho SPC,
- informace z aktuálních odborných vyšetření,
- důvod žádosti o vyšetření.
Kdy se objednat do SPC pro TP a PAS?

Nový klient:

 • pokud zvažujete nástup dítěte do MŠ, doporučujeme kontaktovat naše SPC na začátku kalendářního roku (aby bylo možno zvážit vhodná podpůrná opatření před nástupem do MŠ),
 • pokud vaše dítě spadá do cílové skupiny našeho SPC a potřebuje podpůrná opatření ve vzdělávání, pak se lze objednat kdykoli.

 

Stávající klient:

 • pokud končí platnost stávajícího Doporučení ŠPZ, objednejte se cca 3 měsíce před plánovaným datem kontrolního vyšetření (toto datum najdete v Doporučení);
 • pokud vaše dítě nastupuje do první třídy, případně zvažujete odklad školní docházky nebo už vaše dítě odklad školní docházky má, doporučujeme objednat se v průběhu ledna a února, aby potřebná vyšetření proběhla před zápisem do školy;
 • pokud vaše dítě čekají přijímací zkoušky, objednejte se na začátku školního roku, ve kterém přijímací zkoušky proběhnou;
 • k přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je nutné objednat se do 15. 10. školního roku, ve kterém maturitní zkouška proběhne (při pozdějším objednání nemůžeme zaručit včasný termín – naše doporučení se přikládá k přihlášce k maturitě);
 • kdykoli se můžete objednat, pokud se změní vzdělávací potřeby dítěte, žáka, studenta v návaznosti na jeho zdravotní stav, dále při změně školy a při potřebě aktualizace nastavených podpůrných opatření (např. při nedostačující podpoře, při zvýšení počtu hodin ve škole, při problémovém chování narušujícím vzdělávání apod.).

 

Mimo plánovaný termín kontrolního vyšetření se objednejte:

 • při změně zdravotního stavu dítěte, žáka, studenta, která má vliv na jeho vzdělávání,
 • při změně školy nebo při potřebě úpravy již nastavených podpůrných opatření (např. nedostatečná podpora, zvýšení počtu hodin ve škole, problémové chování narušující vzdělávání).

 

Co s sebou na vyšetření?

 • zprávy z předchozích psychologických a speciálněpedagogických vyšetření z jiných školských poradenských zařízení,
 • zprávy odborných lékařů (např. psychiatr, neurolog, foniatr, oční lékař apod.),
 • zprávy od dalších odborníků (klinický logoped, klinický psycholog apod.),
 • zprávy z lázní, z rehabilitačních pobytů aj.,
 • záznamy z dosavadního vývoje dítěte (u nových klientů),
 • vyplněný anamnestický dotazník (u nových klientů – formulář vám zašleme e-mailem po objednání),
 • školní sešity (diktáty, písemné práce, pracovní sešity, žákovská knížka),
 • svačina a pití pro dítě (komplexní vyšetření může trvat celé dopoledne).

 

Je nutné, aby s dítětem k vyšetření přišel zákonný zástupce, bez souhlasu zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka) nebude možné vyšetření dítěte provést.

 

Časová náročnost vyšetření je individuální, pohybuje se od 1,5 hodiny až po 4 hodiny v případě komplexního vyšetření. Během vyšetření můžete čekat na své dítě v čekárně, nebo po domluvě s pracovníkem, který vede vyšetření, odejít a vrátit se v určený čas ke konzultaci.

 

Součástí vyšetření je  diagnostika  klienta, anamnestický rozhovor, pozorování, seznámení zákonného zástupce s výsledky vyšetření a s možnými navrhovanými podpůrnými opatřeními.

 

SPC poskytuje Zprávu a Doporučení ŠPZ zákonnému zástupci dítěte nebo zletilému klientovi.

 

Škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, poskytujeme pouze Doporučení ŠPZ.

Menu Adresa Kontakt
O nás
Aktuality
Služby
Objednání
Ke stažení
Kontakty

 

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.
Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7
Liberec 1
460 01
Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.

Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7

Liberec 1

460 01


Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

 

SPC pro TP a PAS
telefon: +420 725 812 564
e-mail: info@spc-liberec.cz

 

 

 

 

 

 

© 2020 Speciálně pedagogické centrum Liberec. All rights reserved. Create with love by 5Q, spol. s r.o
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše