Speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené a PAS Liberec

Speciálněpedagogické centrum (SPC) pro tělesně postižené a PAS je státní školské poradenské zařízení, které bezplatně poskytuje psychologickou a speciálněpedagogickou péči týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

https://www.youtube.com/watch?v=YpUoPr-PcsM

 

Aktuality

Co je u nás nového? Při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené p.o. vznikla k již zavedenému speciálněpedagogickému centru pro děti, žáky a studenty s tělesným postižením sekce pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra.

SPC pro tělesně postižené (TP)


Klienty sekce pro tělesně postižené jsou děti, žáci a studenti s tělesným postižením (např. DMO, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy a jiné), se souběhem více zdravotních znevýhodnění, přičemž dominantní je tělesné postižení, s dlouhodobým a závažným onemocněním, které ovlivňuje jejich vzdělávání (např. epilepsie, diabetes, cystická  fibróza, onkologické onemocnění a jiné).

 

SPC pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)


Klienty sekce pro poruchy autistického spektra jsou děti, žáci a studenti, jejichž diagnózu stanovil psychiatr nebo klinický psycholog a kteří se vzdělávají v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou.

 

Naše služby
Speciálněpedagogické vyšetření a diagnostika

 

Psychologické vyšetření a diagnostika zaměřená na vzdělávání dítěte, žáka, studenta.

 

Sociálně-právní poradenství, kontakty na odborná pracoviště.

 

Doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání, doporučení k uzpůsobení přijímací a

maturitní zkoušky pro klienty SPC.

 

Podpora při zařazování dětí, žáků a studentů do mateřských, základních a středních škol

běžného typu i do škol podle § 16 odst. 9. Školského zákona.

 

Vyhodnocování plnění podpůrných opatření

ve školách.

 

Šetření školní zralosti.

 

Pomoc při řešení výukových problémů, poradenství při změně školy (např. při přestupu

na II. stupeň ZŠ, na střední školu apod.).

 

Podpora při profesní orientaci.

 

Konzultace s pedagogickými pracovníky a jejich metodická podpora.

 

Spolupráce s dalšími zařízeními

(SPC, PPP, odborní lékaři, LIRA, SK Jedlička a jiné).

 

Informace o kompenzačních pomůckách a dalších pomůckách potřebných ke vzdělávání.

 

Kontaktujte nás
Pro informace o poradenských službách a možnostech objednání k vyšetření nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat

 


+420 725 812 564

info@spc-liberec.cz

Menu Adresa Kontakt
O nás
Aktuality
Služby
Objednání
Ke stažení
Kontakty

 

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.
Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7
Liberec 1
460 01
Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.

Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7

Liberec 1

460 01


Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

 

SPC pro TP a PAS
telefon: +420 725 812 564
e-mail: info@spc-liberec.cz

 

 

 

 

 

 

© 2020 Speciálně pedagogické centrum Liberec. All rights reserved. Create with love by 5Q, spol. s r.o
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše